SKREDDERSYDD OG TILRETTELAGT:
Av og med ANDREAS MANDAL FORTES


Passer for alle nivå.
Innføring i fargelære og formbegrep for nybegynnere.
Kursprogram med tilrettelagte øvelsesoppgaver, kan inkl. hjemmeoppgaver.
Oppsyn med praktisk tilbakemelding og kritisk vurdering.
Rom for de fleste uttrykk og teknikker innen tegning og maleri.
Gjennomgang av tips og råd for kunstnerisk praksis.
Profesjonell veileder med ti års opplæringserfaring, og 15 års ateliervirksomhet.
Diskursiv innfallsvinkel i arbeid med konseptuelle maleri/andre media.
Mulighet for veiledning i atelier på Østmarkneset, eller ditt eget arbeidsrom i Trondheim.

Hvorfor individuelt tilpasset veiledning?

På andre kurs vi har forhørt oss om, vil hver deltaker sammenlagt få så lite som 10-15 minutt med individuell tid med veileder, i løpet av en kursdag. Det som skiller vårt opplegg fra andre kurs, er tilgjengeligheten til veileder, som utelukkende vier så mye som fulle tre timer til ditt prosjekt, hver gang dere møtes.

Veileder får et mer personlig forhold til din utvikling, og tilbyr et grundigere engasjement i sin søken etter dine viktigste anlegg.

Vi tar godt imot deg, uansett hva slags nivå du allerede ligger på, og kan gi deg alt fra grunnleggende innføring i farge- og formbegrep, instruere i hvordan spenne og grunne lerret for best mulig resultat, og veilede deg i hvordan få bedre kontroll over alt fra stofflighet til komposisjon, i mer viderekomne arbeider.

Veileder besøker ditt arbeidsverksted i Trondheim. Du sørger selv for de materialene du ønsker å jobbe med, og veileder stiller med lang erfaring i å veilede gryende kunstmalere - i alle aldre, uavhengig av fartstid, uttrykk og nivå.

Kurs skreddersys for hver enkelt deltaker, og vil passe godt for de som ønsker en hobbyaktivitet uten forpliktelser til å se utover eget arbeid, amatører som på sikt vil sette seg som mål å sende arbeid til juryerte utstillinger - såvel som de som ønsker seg videre kunstutdannelse - men er usikre på om det er veien å gå. Kurset passer godt for alle som føler behov for å mestre flere teknikker, før de er klare til å ta steget videre. Har du allerede noen ferdigstilte maleri stående, oppfordrer vi å vise arbeid som enklest representerer det du ønsker å jobbe videre med, slik at veileder best kan finne en passende innfallsvinkel.
Hvem kommer du til å møte?Andreas Mandal Fortes (f. Trondheim, 1984) har 16 år med selvstendig ateliervirksomhet, og begynte å veilede maleristudenter i 2007. Han er utdannet på malerilinja ved City & Guilds of London Art School, uteksaminert i 2008. Via granskning av nostalgi og gjenbruk, har Fortes lagt grunnlag for et kunstnerskap med assosierende frihet, lek og mystisistiske referanser, såvel som materialbevisst, formalistisk tilnærming i arbeid med bilde- og objektinstallasjoner. Han jobber også med performative situasjoner, tekst og video, ved siden av annet kunstarbeid.

Siden 2018 har han undervist ved Heimdal Kunstforening, og jobber som fast monteringsansvarlig ved Trøndelag Senter for Samtidskunst.

Undervisningsstilen hans legger fokus på det individuelt tilrettelagte, hvor kunstneren går etter sømmene i deltakernes igangsatte uttrykk. Han legger i tillegg til rette for utforskning av nye teknikker, introduksjon og grunnleggende farge- og formkunnskaper, samt innføring i utvalgte oljemedium og digitale hjelpemiddel.
Hvordan passer kurset inn i din timeplan?

Vi tilbyr enkeltsesjoner, hvor løsninger blir funnet, og et passende fokus vil bli oppdaget. Her kan man prøve ut teknikker, og få tilbakemelding på allerede igangsatte prosjekt.

For en grundigere utforskning av ditt eget potensiale innen maleri, legges det opp til kurspakker i serie på 10 eller 15 timer, på 90-180 minutter hver. Over kursets løp vil vi oppdage hva ditt interessefelt krever av deg, og praktisere de metodene som tar uttrykket til et høyere, og mer informert nivå.

De som ønsker faste timer i uka vil prioriteres, men så lenge det er ledige tidspunkt, kan timer avtales fra gang til gang.

Alle deltagere får samtlige betalte timer - Har du behov for opphold i kurset, så blir det satt på pause uten ekstra kostnader. (Må meldes ifra senest 24 timer før ordinært oppmøte.) Vi tar i tillegg forbehold om at utvalgte dager utgår - kursdeltagere får beskjed om dette senest 48 timer før ordinært oppmøte.
Hva kan du få ut av kurset?

Veileder Andreas Mandal Fortes tar forbehold om at det er flere måter å lære på. For noen fungerer det best å praktisere, skjerpe øyet og øve med pensel i hånden. Enkelte kan med fordel bruke mye tid på samtaler om metoder og muligheter, eller diskutere kunsthistorie og samtidskunst, for å hente inspirasjon. For andre er det mer effektivt å observere prosess og teknikker, der veileder viser hvordan man oppnår ønskede uttrykk. Sammen vil du og Andreas finne den innfallsvinkelen som best utnytter tiden dere bruker.

Du vil kunne beholde alle skisser og malte bilder, uansett hvem som produserer det. I praksis betyr dette at du kan benytte kurset til å få maleri på bestilling, produsert som ledd i demonstrasjon av teknikker du er nysgjerrig på å lære mer om.


Timene kan brukes til enkelte, eller en kombinasjon av følgende eksempel:

• Gjennomgang av verk du allerede har ferdigstilt, eller er godt igang med, hvor du får tips til videre arbeid, samt råd til generell praksis.
• Grunnleggende innføring i fargelære, med demonstrasjon av fargeblanding, komposisjonelle prinsipp og kontrastbegrep.
• Galleribesøk og samtale om sjangre og stilarter nærliggende dine egne prosjekt, hvor vi sammen gransker grep andre kunstnere har benyttet seg av.
• Innføring i kildebruk, hvor vi går gjennom fordelen ved å sette sammen en researchkatalog og atelierutviklingsmappe, hvor du systematiserer materiale som inspirerer deg, og informerer din egen kunstpraksis.
• Fokus på malerimedium, med demonstrasjon av diverse medium med forskjellige kvaliteter som glans, matthet, hurtigtørkende, krakelering, impasto og lasuregenskaper.
• Innføring i digitale verktøy. Demonstrasjon av veileders egen metode for bruk av bildebehandlingsprogram og prosjektor som metode for overføring fra mindre skisser til større format, samt bruk av digitale fargehjul, -harmonier og -kontraster som ledd i komposisjon.
• Samarbeidsprosjekt med veileder, hvor vi går sammen om å utvikle skisser og maleri, der målet er å plukke opp teknikker og metoder som kan informere ditt selvstendige arbeid. Skisser og maleri som blir produsert av veileder, i forbindelse med undervisningen, får du beholde som del av din research-/utviklingsmappe.

Skriv til oss straks du har spørsmål:

Betales samlet
750,-
1000,-
1500,-
STØRRE GRUPPER I EGET ATELIERFELLESSKAP
Be om kvoteanslag via epost, eller chat med oss

Veiledende pris:
850,-/120 min + 50,- pr. pers.
1350,-/180 min + 50,- pr. pers.
PERSONLIG TILRETTELAGT UTVIKLINGSKURS
4000,-
8000,-
8000,-

• Timer avtales mellom deltakere og veileder. Vi har pr. idag ikke digitalt system for reservasjon.
• Ordinære priser gjelder pr. deltager, om ikke annet er oppgitt. Betaling kan i tillegg utføres med kontanter, kort, app eller elektronisk faktura.
• Er du student eller selvforsørgende elev i videregående skole? Skriv til oss, og fortell om dine ambisjoner for å ta et malerikurs. Om vi har ledige timer kan vi finne en løsning med rimeligere kurstilbud.
• Vi tar selvsagt også imot profesjonelle kunstnere. Etter avtale kan veiledning foregå mot bartering av tjenester. Skriv med oss angående gjensidige, vederlagsfrie crits, eller annen assistanse.

Vi nås også på epost: kurs@vaktmestermandal.no

ANDRE TILBUD:

Online kurs over epost/chat: Les mer her

 

Webadmin

Skriv en kommentar